U heeft een idee! Een nieuw product, of een verbetering van iets bestaands. In uw hoofd weet u exact wat u wilt, maar dan? Een schets lukt nog wel, maar hoe nu verder…

3D-productdesign

De schets en uw idee in uw hoofd moeten omgezet worden naar een mooi uitgewerkt 3D-model zodat u uw ideeën ook aan uw investeerders, collegae of wie dan ook kunt laten zien.

Hoe werken wij: Tijdens een uiteraard vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek kunt u aangeven wat uw ideeën, wensen en eisen zijn. Onze hoge mate van betrokkenheid gecombineerd met een zowel creatieve als technische achtergrond zorgt er voor dat wij op diverse disciplines met u mee kunnen denken over uw product. PieDee 3D heeft zich in de loop der jaren onder andere gespecialiseerd in het 3D-tekenen met vooraanstaande 3D-tekenprogramma’s, zoals Solidworks. Hierdoor kunnen wij uiterst gedetailleerde producten voor u uitwerken, die naadloos op uw wensen aansluiten. Naast de gebruikelijke een-op-een communicatie, beschikken we ook over de mogelijkheid om online te communiceren.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om d.m.v. een e-drawingsviewer uw product driedimensionaal te bekijken. Tevens kunt u hierin aantekeningen maken, doorsneden bekijken, etc. Dit kan op uw eigen locatie, wanneer het u dus uitkomt. Vervolgstappen hierop zijn het 3D-printen van een prototype, en/of het 3D-visualiseren ofwel renderen va uw product. Voor meer informatie en/of een afspraak kunt u hier vrijblijvend contact opnemen.

3D-productengineering

Nauw samenhangend met 3D-design hangt natuurlijk het engineeren van uw product. Bij het uitwerken van uw schetsen, wensen en mogelijkheden krijgt u een veel beter beeld van hoe uw product er daadwerkelijk uit begint te zien, en waar verbeteringen mogelijk zijn. In de engineeringfase kunnen deze verbeteringen doorgevoerd worden om tot een voor u perfect product te komen. Uiteraard adviseren we in deze fase ook over de praktische uitvoerbaarheid van uw product.